PIT en disclaimer

 

Disclaimer

De door PIT Westfriesland verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan niet kan worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitende informatief en kan op ieder moment zonder vooraankondiging worden gewijzigd.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. PIT Westfriesland kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. PIT Westfriesland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledigheid of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Bovendien aanvaardt PIT Westfriesland geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door PIT Westfriesland worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van PIT Westfriesland.

PIT Westfriesland spant zich in zorg te dragen voor een actueel en relevant aanbod van informatie op deze website. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht gehoor te geven aan instructies van PIT Westfriesland omtrent het gebruik van de informatie.

Wat betreft de de inhoud van de website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden. Het Nederlandse recht is van toepassing.

<< Ga Terug