PIT en zorgverzekeraars

 

Hebt u een eigen bijdrage naast het verplicht eigen risico?

Eigen risico.

Het is wettelijk bepaald, dat iedereen die ouder is dan 18 jaar een eigen zorgverzekering heeft met een verplicht eigen risico. Het bedrag wordt jaarlijks door het kabinet vastgesteld en door de zorgverzekeraars uitgevoerd. Het verplicht eigen risico bij uw ziektekostenverzekering voor 2018 is, net als vorig jaar, vastgesteld op € 385,00.

Alle gesprekken met therapeuten zijn door de regering uit de basisverzekering gehaald*. Er is nu slechts één vergoeding mogelijk en die komt uit uw aanvullende verzekering. Die moet u dan wel zelf hebben afgesloten! Dat betekent, dat u altijd aanvullend verzekerd moet zijn om de gesprekken bij PIT West-Friesland vergoed te krijgen.

Eigen bijdrage?

In uw polis van de zorgverzekeraar staat of u aanvullend verzekerd bent. U moet er voor zorgen, dat u aanvullend verzekerd bent voor "Alternatieve Zorg" (code 90); dit geldt voor alle vormen van therapie bij PIT. In uw polis staan ook de voorwaarden waaronder de verzekering gaat vergoeden. Het is namelijk mogelijk, dat u zelf een gedeelte van de rekening moet betalen. Uw verzekering vermeld ook hoe hoog het aantal te vergoeden gesprekken is.

Heeft u zich niet bijverzekerd, dan zult u de therapie helaas zelf moeten bekostigen.

U kunt ook met uw zorgverzekeraar bellen en bovengenoemde zaken navragen.

Komt u er niet uit, neemt u dan vooral contact met ons op.

* Let op; dit geldt niet voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor 18 jaar en ouder, die wel in uw basisverzekering is gehandhaafd. Daarvoor moet u wel toestemming van uw verzekeraar vragen.

<< Ga Terug